ความคิดของผู้เล่นเกม “เจ้าภาพ ฟุตบอล โลก 2022

ฉันไม่สามารถเขียนบทความในเชิงลบหรือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อเกม “เจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2022” ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายของรัสเซีย เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความผิดทางการเมืองและเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมืองกระบี่ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กว่า 60 คน ได้เดินสายลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายขาว ตำบลอ่าวไร่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอความเห็นให้กับรัฐบาลของนายพลโท ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการรับรองร่างสนธิสัญญาเพื่อการร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแม่น้ำโขงอันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญในมาตรา 62 และ ส.ว.บางคนใช้อำนาจทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของรัฐ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องประเทศชาติ ควรปฏิเสธการแข่งขันฟุตบอลโลกในรัสเซีย และให้กำลังใจรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นอันตรายต่อภาคภูมิใจของชาติ